Den daglige drift

 

Græsset skal slås og rummene i fælleshuset skal vedligeholdes. Som boligejer i Lange Eng har man ikke  sin egen have. Derimod er der en masse fælles faciliteter som vi passer godt på.

Alle voksne er derfor medlemmer af en driftsgruppe der tager sig af en del af driften i Lange Eng. Bestyrelsen svæver over vandene og sørger for koordinering, budgetter og så videre.

I øjeblikket har vi valgt at køre med en driftsmodel hvor antallet af medlemmer af driftsgruppen fastsættes efter de arbejdsopgaver som gruppen skal løse. En gang om året bliver alle Lange Engs voksne fordelt ud på driftsgrupperne. Der tages så vidt muligt hensyn til ønsker om hvilken driftgruppe man foretrækker.

 

Driftsgrupper

  • Indegruppen
  • Udegruppen
  • Bygge- og Teknik
  • IT- og Kommunikation
  • Færdiggørelsesgruppen
  • Kulturministeriet. Arrangerer Lange Engs officielle fester og begivenheder
  • Børneministeriet. Tager sig af det gode børneliv i Lange Eng.

 

To arbejdsweekender om året

Forår og efterår samles vi for at give den en skalle. Vi reparerer inde og ude, ordner større projekter, rydder op, giver gulvene lakpleje og gør køkkenet rent helt ud i alle mikroskopiske kroge. De børn der har lyst, kan også få arbejdsopgaver.

 


Scroll to Top