Efter du har købt en bolig i Lange Eng

Forventninger

Når man er flyttet ind, forventes det, at man deltager i en såkaldt stamgruppe (= madlavningsturnussen) og er aktiv i en kernegruppe, det vil sige påtager sig en eller anden opgave i forbindelse med vedligehold, administration eller sociale aktiviteter. Eksempler på kernegrupper er Indegruppen (ansvar for fælleshus), Udegruppen (ansvar for udearealer) og Kulturministeriet (ansvar for sociale arrangementer for de voksne). Desuden forventes alle voksne bofæller at deltage én dag på hver af de to årlige arbejdsweekender. Har man en periode med sygdom, kan man aftale en anden ordning, der tager hensyn til ens situation, så længe det er relevant.

Fremleje

Du har lov til at fremleje din bolig i Lange Eng efter de almindelige regler (lejeloven). Men eftersom vi jo alle sammen er naboer, sætter vi pris på, at du gør dig umage for at fremleje til nogen, der har et ønske om at lære Lange Eng at kende og – som minimum – deltage i en stamgruppe (= madlavningsturnussen) som vikar
for dig. Og hvis man som fremlejer gerne vil spise med og have glæde af andre ting ved Lange Eng, fx bruge fælleshuset til private arrangementer, er det selvfølgelig god stil at hjælpe til med andre ting end madlavning ved også at deltage i en kernegruppe.

Mange fremlejere er blevet så glade for Lange Eng, at de efterfølgende selv har købt en bolig her, så en periode som fremlejer kan være en god introduktion til livet i et bofællesskab. Det er udlejerens ansvar, at boligens fællesudgifter (kontingent + forbrug af fællesspisning osv) bliver betalt i fremlejeperioden.

Kommunikation + generelt om at være ny

Enhver ny husstand får en velkomstfamilie, som fx kan vise rundt og svare på spørgsmål, men alle naboer vil gerne hjælpe, så du behøver absolut ikke nøjes med at henvende dig til din velkomstfamilie, hvis du er i tvivl om noget. Er du lige flyttet ind, er det altid en god idé at præsentere dig så meget, du orker. Dem, du møder på stien eller i fælleshuset, ved ikke nødvendigvis, at du er en af deres nye naboer.

På Facebook har vi et internt forum, hvor det også er nemt at introducere sig – du skal blot få en nabo til at invitere dig med i gruppen. Men langt det meste af vores kommunikation foregår via Lange Engs intranet.

Så snart du formelt har overtaget din bolig, vil en it-ansvarlig nabo sørge for at få oprettet en profil til dig (en profil for hvert husstandsmedlem) så hurtigt som muligt. Det er også på intranettet, du kan tilmelde dig fællesspisning og andre arrangementer. Meld dig til en kernegruppe så hurtigt som muligt – det er også en god måde at lære folk at kende på. Hvis du er i tvivl om hvilken og hvordan, så spørg en nabo. Du kan sagtens skifte kernegruppe, hvis en anden gruppe viser sig at passe bedre til dine talenter og dit temperament. De fleste skifter gruppe en gang imellem, og det er heller ikke forbudt at være medlem af mere end én. Det vigtigste er, at du engagerer dig. Alle kan bidrage med noget, og alle idéer er velkomne. Bare kast dig ud i det!

Scroll to Top