Før du køber en bolig i Lange Eng

Ejerforening

Når du køber en bolig i Lange Eng, bliver du medlem af Lange Engs ejerforening – præcis ligesom hvis du købte en ejerlejlighed eller et rækkehus et andet sted. Ejerforeningen har en bestyrelse på 7 medlemmer, heraf 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling, der falder i foråret (typisk marts). Bestyrelsen holder møde hver fjerde uge og sender efterfølgende et referat fra bestyrelsesmødet ud til alle i Lange Eng. I november hvert år afholdes den ekstraordinære generalforsamling, hvor vi vedtager budgettet for det kommende kalenderår.

Kontingent

Hver måned betaler vi et kontingent til ejerforeningen, som dækker de fælles udgifter – i Lange Eng dermed også driften af vores fælleshus. Al vedligehold af fælleshus og fælles udearealer finansieres via kontingentet. Vi har en vedligeholdelsesplan, som går frem til 2070, men inden da kan der selvfølgelig ske ting, som hverken vi eller vores professionelle byggerådgiver har tænkt på. Derfor er der ingen garanti for, at kontingentet ikke kommer til at stige, efter at du er flyttet ind – ligesom det kan ske i enhver anden ejerforening. Men vi gør os selvfølgelig umage for, at kontingent og behov følges ad. Hvis der er behov for større kontingentstigninger, vil de typisk blive indfaset over flere år.

Kontingentet til ejerforeningen skal tilmeldes Betalingsservice. I opkrævningen indgår også betaling for de gange, din husstand har været tilmeldt fællesspisning eller andre arrangementer med egenbetaling i den forløbne måned. Alle Lange Eng-relaterede udgifter er altså indeholdt i denne månedlige opkrævning. Der bliver lavet én opkrævning per husstand.

Forsikring og skader

Du er selv ansvarlig for at forsikre din bolig. Vi anbefaler, at du tilkøber en glas- og kummeforsikring til din indboforsikring, da boligerne i Lange Eng har store vinduespartier. Skader på den enkelte boligs facade udbedres på foreningens regning, hvis de skyldes vind og vejr, men for egen regning, hvis boligejeren fx har slået søm i facaden eller på anden måde selv forvoldt skaden. Meld altid eventuelle skader på din bolig (fx vandskader) til dit eget forsikringsselskab – det er deres
opgave at finde ud af, hvem der hæfter osv.

I boligens teknikskab vil der typisk være monteret en alarm, som udløses, hvis noget springer læk i teknikskabet, men tjek det for en sikkerheds skyld med den, du køber boligen af.

Vedligehold generelt

Vigtigst er det at huske, at ”Lange Eng” – det er os selv. Vi har ingen vicevært på lønningslisten. Faktisk har vi slet ingen lønningsliste. Vedligehold klarer vi så vidt muligt selv, bl.a. på to årlige arbejdsweekender, men vi bruger selvfølgelig autoriserede håndværkere, når det er nødvendigt, til fx VVS-arbejde, elarbejde og reparationer af maskiner i storkøkkenet.

Køb og salg

Boligerne i Lange Eng sælges på helt almindelige markedsvilkår, men man kan få besked, når der bliver sat en bolig til salg, ved at skrive sig op på interesselisten. Visse kreditinstitutter kan være forbeholdne over for at lade deres kunder købe bolig i et bofællesskab, selvom dokumentationen er i orden, men problemet lader til at være blevet mindre med tiden. Hvis dit nuværende realkreditinstitut gør knuder, kan du gøre opmærksom på, at andre realkreditinstitutter ikke har de samme forbehold. Spørg eventuelt sælger til råds – han eller hun vil i hvert fald kende til et par af de realkreditinstitutter, der allerede kender Lange Eng og er repræsenteret her.

Scroll to Top